Jong agrariër: geef je op voor onze sponsoring voor deelname aan innovatielab

  • LTO Noord

Als LTO Noord sponsoren wij de deelname aan het jongeren innovatielab ‘Voor de Oogst van Overmorgen’ voor vijf jonge leden boeren en tuinders.

In dit innovatielab volgen jonge boeren en tuinders een uniek en vernieuwend leiderschapsprogramma waarin zij het vermogen ontwikkelen om een verandering op gang te brengen in hun organisatie, netwerk of sector. Daarnaast biedt het ondersteuning om beter te leren omgaan met uitdagingen, frustraties en desillusies die de complexe transitie-opgaven van het landbouw- en voedselsysteem soms oproepen. Zij leren om vanuit verschillende invalshoeken naar de voedseltransitie te kijken en gaan samen met anderen aan de slag om oplossingen te ontwerpen en daadwerkelijk te realiseren.

Jonge boeren en tuinders tot 30 jaar die LTO Noord-lid (of mede ondernemer) zijn, komen in aanmerking voor onze sponsoring. Je kan je tot 24 januari 2022 aanmelden door jouw motivatie te sturen naar projectleider Juul Eggink – Smeets via jeggink@ltonoord.nl.

Waarom sponsoren wij de deelname voor jongeren?

De volgende generatie(s) boeren en tuinders hebben samen met LTO Noord een gidsrol bij het realiseren van een toekomstbestendige land- en tuinbouw. Dit soort labs zijn één van de plekken waar de toekomst van het Nederlandse voedselsysteem wordt vormgegeven. Wij vinden het dan ook belangrijk dat jonge boeren en tuinders in staat worden gesteld om deel te nemen zodat zij hun perspectief op zaken voor het voetlicht kunnen brengen en inspiratie kunnen ophalen bij andere in het speelveld. Dit levert co-creatie en nieuwe inzichten op voor toekomstgericht ondernemen voor ons allemaal.