Uitbreiding van woonblokken Midden-Groningen teruggedraaid

  • Groningen
  • Regio Noord
  • Oude Veenkolonien

De gemeente Midden-Groningen heeft de uitbreiding van bouwblokken van 55 woningen weer teruggedraaid. Hierdoor worden de omliggende boeren en tuinders nu niet belemmerd in hun mogelijke uitbreidings- of ontwikkelplannen.

groningen-07

De gemeente Midden-Groningen had in het bestemmingsplan van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren bouwblokken vergroot waardoor er voldoende mogelijkheden kwamen voor vervangende nieuwbouw, als gevolg van eventuele aardbevingsschade. Een aantal woonpercelen kwam daardoor met hun vergrote bouwvlak dichterbij de nabijgelegen agrarische bedrijven te liggen. Dit zou problemen kunnen opleveren voor de 34 omliggende agrarische ondernemers die willen uitbreiden met bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe stal.

LTO Noord heeft daarom bij de gemeente Midden-Groningen aangedrongen om een analyse uit te voeren.  Uit de analyse bleek dat 55 woningen te dicht bij agrarische percelen kwamen te liggen wat op basis van de Wet Geurhinder en Veehouderij/wet Milieubeheer niet toegestaan is. De gemeente heeft vervolgens de bouwblokken weer aangepast zodat de afstand tot de naastgelegen agrarische percelen hetzelfde blijft. Uitbreiding in de richting van het agrarisch bedrijf is voor deze woningen dus niet mogelijk.

Een  mooi succes van onze inzet want hierdoor worden de nabijgelegen veehouderijen en akkerbouwers nu niet beperkt in hun uitbreidings- of ontwikkelplannen.