Onderzoek naar verzekeringen in de varkenshouderij

  • Varkenshouderij
  • LTO Noord Innovatiefonds

Hoe kunnen varkenshouders hun bedrijf en stallen verzekerd houden? Dat onderzoekt LTO Verzekeringen momenteel. Dat doet zij in opdracht van POV en LTO Noord, omdat wij zien dat blijvende verzekerbaarheid van de varkenshouderij onder druk staat.

varkenshouderij-153

In de afgelopen jaren werd bij sommige varkenshouders verzekering geweigerd vanwege de omvang van hun bedrijf of vanwege het risico van totaalschade bij brand. Naast weigering van verzekering waren er onverwachte, ongecontroleerde en onrealistische premiestijgingen. Oorzaken zijn onder meer het kleine aantal agrarische verzekeraars, stalbranden in de afgelopen jaren en negatieve beeldvorming rondom intensieve veehouderij. 

Inzicht met data

Wij, POV en LTO Noord, zijn ervan overtuigd dat data over verzekeringen een goed inzicht biedt in de problematiek. Op basis van data kunnen ook gesprekken worden gevoerd met de verzekeraars om weigering te voorkomen en de premiestijgingen beheersbaar en verklaarbaar te houden.  

Om die verzekeringsgegevens te verzamelen, heeft LTO Verzekeringen de medewerking gevraagd van varkenshouders/POV leden en verzekeraars. Die medewerking is massaal gekomen en LTO Verzekeringen verwacht in de zomer voldoende gegevens te hebben om conclusies te trekken. Op basis van deze conclusies kunnen gesprekken worden gevoerd met verzekeraars om de verzekeringsvoorwaarden te verbeteren, weigering te voorkomen en premiestijgingen beheersbaar en verklaarbaar te houden. 

LTO Noord Innovatiefonds

Voor het verzamelen van de data en het doen van onderzoek, heeft LTO Verzekeringen een bijdrage ontvangen van het LTO Noord Innovatiefonds. Omdat een blijvende verzekerbaarheid van de varkenshouderij voor allemaal van belang is.

 

 
 

Bron:

LTO Nederland / POV